Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.58.2022

"Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Siemianicach na potrzeby oddziałów przedszkolnych"

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                     

Brak dokumentów do pobrania