Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.12.2022

"Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Babicach do obowiązujących przepisów technicznych , w tym przeciwpożarowych w ramach inwestycji pn. Nowa przestrzeń dla ponoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania