Szczegóły ogłoszenia

ZDP.T.294/13/2022

"Remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś przy byłej cukrowni o dł. 0,076 km II"

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

                     

Brak dokumentów do pobrania