Szczegóły ogłoszenia

KA-2/063/2022

"Świadczenie usługi kompleksowej obsługi prawnej w sprawach związanych z zakresem działalności Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
22.063 - ogłoszenie pdf 122,5 2022.06.01 72

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
22.063 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TERMIN pdf 36,7 2022.06.01 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 317,3 2022.06.01 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 - Formularz ofertowy docx 37,5 2022.06.01 48
zał. 2 - Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 68,0 2022.06.01 35
zał. 3 - Projekt umowy doc 296,0 2022.06.01 52
zał. 4 - Wykaz usług docx 29,7 2022.06.01 43
zał. 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,2 2022.06.01 32
zał. 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,5 2022.06.01 28
zał. 7 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 59,0 2022.06.01 27
zał. 8 - Wykaz osób doc 20,2 2022.06.01 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 95,2 2022.06.09 19
Informacja z otwarcia ofert pdf 97,6 2022.06.09 22
Powiadomienie o zmianie terminu składania ofert i związania ofertą pdf 142,4 2022.06.01 43

Pobierz wszystkie dokumenty