Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.09.2022.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_2022_BZP 00187645_01 pdf 113,1 2022.05.31 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 64,0 2022.05.31 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,8 2022.05.31 12
Projekt budowlany pdf 2079,1 2022.05.31 12
Projekt docelowej organizacji ruchu pdf 288,4 2022.05.31 12
Przedmiar robót pdf 112,0 2022.05.31 12
Wykaz osób doc 21,4 2022.05.31 13
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2022.05.31 12
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,8 2022.05.31 12
Wzór umowy na roboty budowlane docx 43,1 2022.05.31 12
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 21,1 2022.05.31 13

Pobierz wszystkie dokumenty