Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/70/2022

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na odc. 050 km 0+353,53 - odc. 050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w m. Borzęta, Gmina Myślenice"

Gmina Myślenice

                     

Brak dokumentów do pobrania