Szczegóły ogłoszenia

NA/P/120/2022

"Dostosowanie węzła cieplnego w budynku Ł, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w segmencie C, budynek Ł""

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Brak dokumentów do pobrania