Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.16.2022

"Prace naprawcze w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,4 2022.05.25 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,9 2022.06.10 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 60,7 2022.05.25 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 3267,2 2022.05.25 47
Formularz oferty doc 63,5 2022.05.25 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2022.05.25 33
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,0 2022.05.25 33
Projekt umowy doc 181,5 2022.05.25 40
STWIORB pdf 442,7 2022.05.25 34
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2022.05.25 38
Wykaz osób doc 40,5 2022.05.25 39
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,3 2022.05.25 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 (procedura uproszczona) doc 18,5 2022.05.31 30
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 2 (procedura uproszczona) doc 18,9 2022.06.10 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3(procedura uproszczona) doc 41,5 2022.06.10 21
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 (procedura uproszczona) doc 19,5 2022.06.03 27
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona) doc 20,7 2022.06.09 20

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty