Szczegóły ogłoszenia

CRZP/74/2022/AZP

"Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,0 2022.05.25 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 346,1 2022.05.25 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 269,4 2022.05.25 14
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2022.05.25 16
3_Wykaz osób doc 21,7 2022.05.25 15
4_Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2022.05.25 16
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,8 2022.05.25 14
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,3 2022.05.25 15
7_Dokumentacja techniczna zip 20387,7 2022.05.25 20
8_Wzór umowy DOC 143,5 2022.05.25 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 379,9 2022.06.09 14

Pobierz wszystkie dokumenty