Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-324/22

"Remont poziomów kanalizacyjnych w poziomie piwnic A-0 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-324/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,5 2022.05.25 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 256,5 2022.05.25 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2022.05.25 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,0 2022.05.25 35
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2022.05.25 30
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2022.05.25 29
Wzor umowy na roboty budowlane docx 86,9 2022.05.25 31
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2022.05.25 30
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2022.05.25 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.05.25 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2022.06.10 18
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2022.06.10 19

Pobierz wszystkie dokumenty