Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-282/22

"Dostawa zestawu komputerowego i monitora z niezbędnym wyposażeniem dla Instytutu Informatyki WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,1 2022.05.24 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,3 2022.05.24 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2022.05.24 26
espd-request KC-zp.272-282-22 xml 138,2 2022.05.24 23
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 33,0 2022.06.20 0
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2022.05.24 27
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,0 2022.05.24 26
Wzór formularza oferty doc 30,9 2022.05.24 31
Wzór umowy - dostawy doc 31,3 2022.05.24 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2022.06.20 0

Pobierz wszystkie dokumenty