Szczegóły ogłoszenia

ZP/515/U/22

"Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 152,4 2022.05.20 43

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,8 2022.06.01 27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 67,0 2022.06.15 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 275,0 2022.05.20 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ pdf 426,0 2022.06.09 21
Powiadomienie o zmianach SWZ - zmiana terminu pdf 59,6 2022.06.15 12
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 1 NOWY doc 97,0 2022.06.09 18
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 2 NOWY doc 96,5 2022.06.09 17
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy cz. 3 NOWY doc 99,0 2022.06.09 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 186,1 2022.06.14 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dotycząca składania ofert pdf 47,0 2022.06.23 3
Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie-sig pdf 1124,6 2022.06.10 21
odwołanie zip 499,8 2022.05.31 26
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania pdf 76,4 2022.05.31 34

Pobierz wszystkie dokumenty