Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/27/2022

"Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 87,2 2022.05.12 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 65,5 2022.05.12 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 33,7 2022.06.01 26
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) docx 77,4 2022.06.03 20
Wyjaśnienie treści SWZ 3 (procedura uproszczona) docx 30,8 2022.06.08 16
Wyjaśnienie treści SWZ 4 (procedura uproszczona) doc 24,1 2022.06.09 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
21009-PW-GIT-MP-DW-ZA-GF-50002-PW pdf 1297,9 2022.06.03 14
21009-PW-GIT-MP-DW-ZA-GF-50003-PW pdf 440,6 2022.06.03 13
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2022.06.15 13
K.D.01-01 Decyzja lokalizacyjna pdf 635,3 2022.05.12 26
K.D.01-02 Decyzja lokalizacyjna - mapa pdf 1384,7 2022.05.12 26
K.D.02-00 Mapa do celów projektowych pdf 16860,3 2022.05.12 30
K.D.03-00 Opinia geotechniczna pdf 6196,0 2022.05.12 24
K.D.04-00 Pozwolenie na budowe pdf 314,1 2022.05.12 27
K.D.05-00 Pozwolenie na wycinke pdf 1831,7 2022.05.12 24
K.D.06-00 Uzgodniony proj wezla cieplnego pdf 1293,6 2022.05.12 24
K.PB.PAB.01-01 STRONA TYTUŁOWA ARCHITEKTURA pdf 108,8 2022.05.12 23
K.PB.PAB.01-02 Opis_architektura pdf 663,3 2022.05.12 34
K.PB.PAB.01-03-01 Rzut parteru 02001 pdf 1752,9 2022.05.12 38
K.PB.PAB.01-03-02 Rzut piętra 02002 pdf 517,3 2022.05.12 28
K.PB.PAB.01-03-03 Rzut dachu 02003 pdf 230,2 2022.05.12 25
K.PB.PAB.01-03-04 Przekrój A-A 04001 pdf 360,0 2022.05.12 23
K.PB.PAB.01-03-05 Przekrój B-B 04002 pdf 267,6 2022.05.12 25
K.PB.PAB.01-03-06 Przekrój C-C 04003 pdf 288,0 2022.05.12 24
K.PB.PAB.01-03-07 Elewacja wchodnia i zachodnia 05001 pdf 321,7 2022.05.12 30
K.PB.PAB.01-03-08 Elewacja północna i południowa05002 pdf 355,2 2022.05.12 22
K.PB.PAB.01-03-09 Budynek gospodarczy rzuty przekroje 02001 pdf 261,8 2022.05.12 27
K.PB.PAB.01-03-10 Budyenk gospodarczy elewacje 05001 pdf 271,5 2022.05.12 25
K.PB.PZT.01-01 STRONA TYTUŁOWA PZT pdf 111,0 2022.05.12 27
K.PB.PZT.01-02 Opis_PZT pdf 174,5 2022.05.12 20
K.PB.PZT.01-03 Rysunek PZT 01001 pdf 7790,2 2022.05.12 24
K.PT.A.02-01 STRONA TYTUŁOWA ARCHITEKTURA_PW pdf 570,4 2022.05.12 20
K.PT.A.02-02 Opis_architektura pdf 945,5 2022.05.12 26
K.PT.A.02-03-01 Rzut parteru pdf 1431,0 2022.05.12 25
K.PT.A.02-03-02 Rzut piętra pdf 447,1 2022.05.12 24
K.PT.A.02-03-03 Rzut dachu pdf 204,2 2022.05.12 19
K.PT.A.02-03-04 Przekrój A-A pdf 303,5 2022.05.12 19
K.PT.A.02-03-05 Przekrój B-B pdf 243,2 2022.05.12 18
K.PT.A.02-03-06 Przekrój C-C pdf 253,7 2022.05.12 18
K.PT.A.02-03-07 Przekrój D-D pdf 242,2 2022.05.12 19
K.PT.A.02-03-08 Przekrój E-E pdf 299,5 2022.05.12 19
K.PT.A.02-03-09 Elewacje wschodnia i zachodnia pdf 182,4 2022.05.12 24
K.PT.A.02-03-10 Elewacja północna i południowa pdf 189,8 2022.05.12 18
K.PT.A.02-03-11 Zestawienie balustrad, odbojnic, narożników ochronnych pdf 174,5 2022.05.12 22
K.PT.A.02-03-12 Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej pdf 178,4 2022.05.12 25
K.PT.A.02-03-13 Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej pdf 171,8 2022.05.12 28
K.PT.A.02-03-14 Rzut sufitów - parter pdf 229,7 2022.05.12 23
K.PT.A.02-03-15 Rzut sufitów - kondygnacja +1 pdf 213,9 2022.05.12 19
K.PT.A.02-03-16 Detal klatki schodowe A i B pdf 264,8 2022.05.12 17
K.PT.A.02-03-17 Detal balustrady schodowej klatki A pdf 189,6 2022.05.12 18
K.PT.A.02-03-18 Detal balustrady schodowej klatki A pdf 183,5 2022.05.12 18
K.PT.A.02-03-19 Detal balustrady spocznikowej klatki A pdf 182,7 2022.05.12 19
K.PT.A.02-03-20 Detal pochwytu ściennego klatki A pdf 193,7 2022.05.12 18
K.PT.A.02-03-21 Detal balustrady schodowej klatki B pdf 187,1 2022.05.12 17
K.PT.A.02-03-22 Detal balustrady spocznikowej klatki B pdf 175,7 2022.05.12 15
K.PT.A.02-03-23 Detal pochwytu ściennego klatki B pdf 181,1 2022.05.12 20
K.PT.A.02-03-24 Detal balustrad ochronnych na dachu pdf 238,2 2022.05.12 15
K.PT.A.02-03-25 Detal balustrady ochronnej na dachu pdf 173,7 2022.05.12 13
K.PT.A.02-03-26 Detal drabiny technicznej na dach pdf 246,8 2022.05.12 14
K.PT.A.02-03-27 Detal zadaszenia nad wejściem-zestawienia pdf 212,8 2022.05.12 16
K.PT.A.02-03-28 Detal zadaszenia nad wejściem pdf 195,9 2022.05.12 14
K.PT.A.02-03-29 Detal Izolacji fundamentu pdf 283,4 2022.05.12 15
K.PT.A.02-03-30 Detal obróbki attyki pdf 186,6 2022.05.12 15
K.PT.A.02-03-31 Podknstrukcja i detal zabudowy okapów pdf 330,2 2022.05.12 15
K.PT.A.02-03-32 udynek gospodarczo-techniczny- rzuty, przekroje pdf 278,0 2022.05.12 13
K.PT.A.02-03-33 Budynek gospodarczo-techniczny-elewacje pdf 203,8 2022.05.12 15
K.PT.A.02-03-34 Zestawienie ślusarki drzwiowej pdf 190,4 2022.05.12 19
K.PT.D.03-01 STR TYT + OPIS DROGA_PW pdf 1197,4 2022.05.12 13
K.PT.D.03-02-01 Plan sytuacyjny_droga pdf 1845,7 2022.05.12 17
K.PT.D.03-02-02 Przekroje charakterystyczne_droga pdf 139,7 2022.05.12 13
K.PT.D.03-02-03 Plan warstwicowy_droga pdf 1902,4 2022.05.12 14
K.PT.E.04-01 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 159,0 2022.05.12 15
K.PT.E.04-02 Opis_Budynek Kuchni pdf 302,8 2022.05.12 16
K.PT.E.04-02-01 OSWIADCZENIA pdf 143,4 2022.05.12 13
K.PT.E.04-02-02 UPRAWNIENIA_IZBY_Kuchnia Centralna pdf 448,8 2022.05.12 13
K.PT.E.04-02-03 BILANS MOCY_Kuchnia Centralna pdf 503,0 2022.05.12 14
K.PT.E.04-02-04 LISTA KABLOWA_Kuchnia Centralna pdf 518,0 2022.05.12 13
K.PT.E.04-02-05 SPIS DOKUMENTACJI_Kuchnia Centralna PW pdf 425,3 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-01 LEGENDA - IN ELEKTRYCZNE-A3 pdf 368,0 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-02 SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII ELEKTR-A3 pdf 192,2 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-03 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ - RGnn-A2 pdf 896,0 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-04 SCHEMAT TABLICY ADMIN - TA1-A3 pdf 332,7 2022.05.12 16
K.PT.E.04-03-05 SCHEMAT TABLICY WENT i KLIM - TWK1-A3 pdf 281,3 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-06 SCHEMAT CENTRALNEJ BATERII - CB-A3 pdf 191,0 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-07 GNIAZDA P0-A2 pdf 2479,4 2022.05.12 21
K.PT.E.04-03-08 GNIAZDA P1-A2 pdf 548,8 2022.05.12 15
K.PT.E.04-03-09 GNIAZDA DACH-A2 pdf 332,7 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-10 OSWIETLENIE P0-A2 pdf 1476,1 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-11 OSWIETLENIE P1-A2 pdf 652,4 2022.05.12 12
K.PT.E.04-03-12 TRASY KABLOWE P0-A2 pdf 1399,3 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-13 TRASY KABLOWE P1-A2 pdf 443,1 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-14 TRASY KABLOWE DACH-A2 pdf 204,4 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-15 UZIEMIENIA P-1-A2 pdf 472,0 2022.05.12 13
K.PT.E.04-03-16 UZIEMIENIA P0-A2 pdf 1457,2 2022.05.12 15
K.PT.E.04-03-17 UZIEMIENIA P1-A2 pdf 519,8 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-18 IN ODGROMOWA-A2 pdf 284,9 2022.05.12 15
K.PT.E.04-03-19 LEGENDA - IN NISKOPRADOWE-A3 pdf 186,4 2022.05.12 15
K.PT.E.04-03-20 SCHEMAT LAN-A3 pdf 296,6 2022.05.12 15
K.PT.E.04-03-21 SCHEMAT KD-A3 pdf 202,1 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-22 SCHEMAT CCTV-A3 pdf 171,8 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-23 SCHEMAT WIDEODOMOFON-A3 pdf 142,4 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-24 SCHEMAT ACWK-A3 pdf 181,0 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-25 INSTALACJE NISKOPRADOWE P0-A2 pdf 1175,9 2022.05.12 15
K.PT.E.04-03-26 INSTALACJE NISKOPRADOWE P1-A2 pdf 385,4 2022.05.12 16
K.PT.E.04-03-27 LAN P0-A2 pdf 1222,6 2022.05.12 14
K.PT.E.04-03-28 LAN P1-A2 pdf 538,8 2022.05.12 15
K.PT.E.04-04 STRONA TYTUŁOWA TRAFOSTACJA pdf 159,1 2022.05.12 14
K.PT.E.04-05 Opis_trafostacja_ele pdf 484,5 2022.05.12 14
K.PT.E.04-05-01 OSWIADCZENIA pdf 143,7 2022.05.12 17
K.PT.E.04-05-02 UPRAWNIENIA_IZBY_Trafostacja pdf 448,8 2022.05.12 13
K.PT.E.04-05-03 BILANS MOCY_Trafostacja pdf 498,1 2022.05.12 13
K.PT.E.04-05-04 LISTA KABLOWA_Trafostacja pdf 511,7 2022.05.12 14
K.PT.E.04-05-05 SPIS DOKUMENTACJI_Trafostacja PT pdf 421,8 2022.05.12 15
K.PT.E.04-05-06 Warunki przylaczenia do sieci ee ENEA pdf 466,9 2022.05.12 22
K.PT.E.04-05-07 Instrukcja wspolpracy ruchowej ENEA Operator - wzor pdf 1259,7 2022.05.12 13
K.PT.E.04-06-01 SCHEMAT ELE TRAFOSTACJI pdf 407,2 2022.05.12 14
K.PT.E.04-06-02 SCHEMAT TPW pdf 238,7 2022.05.12 13
K.PT.E.04-06-03 SCHEMAT TOZ pdf 255,9 2022.05.12 13
K.PT.E.04-06-04 RZUT PRZYZIEMIA pdf 403,1 2022.05.12 15
K.PT.E.04-06-05 PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN pdf 268,2 2022.05.12 17
K.PT.E.04-06-06 RZUT UZIEMIEN pdf 341,6 2022.05.12 14
K.PT.E.04-06-07 RZUT INSTALACJI ELE pdf 216,5 2022.05.12 14
K.PT.E.04-06-08 RZUT INSTALACJI OSW pdf 222,8 2022.05.12 14
K.PT.E.04-06-09 WIDOK RGnnTS pdf 169,2 2022.05.12 13
K.PT.E.04-06-10 WIDOK TPW pdf 149,2 2022.05.12 13
K.PT.E.04-06-11 WIDOK TOZ pdf 155,2 2022.05.12 15
K.PT.K.05-01 STR TYT + OPIS pdf 1287,7 2022.05.12 14
K.PT.K.05-02-01 RZUT I ZBROJENIE FUNDAMENTÓW pdf 1123,8 2022.05.12 13
K.PT.K.05-02-02 RZUT STROPU NAD PARTEREM pdf 1290,7 2022.05.12 14
K.PT.K.05-02-03 RZUT STROPODACHU pdf 506,7 2022.05.12 13
K.PT.K.05-02-04 ZBRONENIE RDZENI I SŁUPÓW pdf 776,1 2022.05.12 14
K.PT.K.05-02-05 ZBROJENIE SCHODÓW pdf 739,6 2022.05.12 15
K.PT.K.05-02-06 ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH pdf 736,8 2022.05.12 15
K.PT.K.05-02-07 KONSTRUKCJA BUDYNKU GOSPODARCZO TECHNICZNEGO pdf 705,1 2022.05.12 13
K.PT.S.GCH.06-01 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 156,0 2022.05.12 16
K.PT.S.GCH.06-02 OPIS INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH pdf 380,9 2022.05.12 18
K.PT.S.GCH.06-02-01 OSWIADCZENIA pdf 139,2 2022.05.12 13
K.PT.S.GCH.06-02-02 UPRAWNIENIA, IZBY pdf 497,3 2022.05.12 14
K.PT.S.GCH.06-03-01 RZUT INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH - PARTER pdf 1439,6 2022.05.12 14
K.PT.S.GCH.06-03-02 RZUT INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH - POZIOM +1 pdf 580,7 2022.05.12 18
K.PT.S.GCH.06-03-03 RZUT INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH - DACH pdf 546,3 2022.05.12 13
K.PT.S.GCH.06-03-04 SCHEMAT INSTALACJI CO pdf 333,3 2022.05.12 14
K.PT.S.GCH.06-03-05 SCHEMAT INSTALACJI CT pdf 205,8 2022.05.12 18
K.PT.S.GCH.06-03-06 SCHEMAT INSTALACJI VRV pdf 170,6 2022.05.12 18
K.PT.S.W.06-04 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 155,7 2022.05.12 20
K.PT.S.W.06-05 OPIS BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 308,1 2022.05.12 18
K.PT.S.W.06-05-01 OSWIADCZENIA pdf 139,2 2022.05.12 15
K.PT.S.W.06-05-02 UPRAWNIENIA, IZBY pdf 497,3 2022.05.12 13
K.PT.S.W.06-06-01 RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PARTER pdf 2061,9 2022.05.12 15
K.PT.S.W.06-06-02 RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PIĘTRO pdf 961,5 2022.05.12 17
K.PT.S.W.06-06-03 RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DACH pdf 824,0 2022.05.12 15
K.PT.S.W.06-06-04 TRAFOSTACJA pdf 245,2 2022.05.12 14
K.PT.S.WE.06-07 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 171,6 2022.05.12 15
K.PT.S.WE.06-08 OPIS WEZŁA CIEPŁA pdf 1876,5 2022.05.12 20
K.PT.S.WE.06-09-01 wymiennik_co_15_kW pdf 378,9 2022.05.12 14
K.PT.S.WE.06-09-02 wymiennik_ct_98_kW pdf 380,2 2022.05.12 13
K.PT.S.WE.06-09-03 wymiennik_cwu_60_kW pdf 372,7 2022.05.12 13
K.PT.S.WE.06-09-04 YonosPICO251-4-130_2017_09_01 pdf 196,4 2022.05.12 16
K.PT.S.WE.06-09-05 YonosMAXO2505-7 pdf 133,8 2022.05.12 14
K.PT.S.WE.06-09-06 StratosPICO-Z201-4_2017_09_01 pdf 190,7 2022.05.12 14
K.PT.S.WE.06-09-07 warunki techniczne Juraszów pdf 3340,8 2022.05.12 13
K.PT.S.WE.06-10-01 SCHEMAT WEZŁA CIEPLNEGO pdf 214,3 2022.05.12 14
K.PT.S.WE.06-10-02 RZUT WEZŁA CIEPŁA pdf 145,1 2022.05.12 14
K.PT.S.WK.06-11 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 155,2 2022.05.12 15
K.PT.S.WK.06-12 OPIS_WOD-KAN_Budynek Kuchni pdf 411,9 2022.05.12 15
K.PT.S.WK.06-12-01 OSWIADCZENIA pdf 139,2 2022.05.12 13
K.PT.S.WK.06-12-02 UPRAWNIENIA, IZBY pdf 497,3 2022.05.12 13
K.PT.S.WK.06-13-01 RZUT INST WOD-KAN - INST POSADZKOWE pdf 1287,3 2022.05.12 20
K.PT.S.WK.06-13-02 RZUT INST WOD-KAN - PARTER pdf 1391,4 2022.05.12 14
K.PT.S.WK.06-13-03 RZUT INST WOD-KAN -PIĘTRO +1 pdf 471,6 2022.05.12 14
K.PT.S.WK.06-13-04 RZUT INST WOD-KAN - DACH pdf 408,9 2022.05.12 13
K.PT.S.WK.06-13-05 RZUT SCHRMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ pdf 350,5 2022.05.12 13
K.PT.S.WK.06-13-06 SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ pdf 212,7 2022.05.12 13
K.PT.S.WK.06-13-07 SCHEMTA INTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I TŁUSZCZOWEJ pdf 357,6 2022.05.12 14
K.PT.T.07-01 STR TYT + OPIS pdf 287,0 2022.05.12 14
K.PT.T.07-02-01 UKŁAD FUNKCJONALNY - PARTER pdf 1434,1 2022.05.12 14
K.PT.T.07-02-02 UKŁAD FUNKCJONALNY - I PIĘTRO pdf 383,4 2022.05.12 14
K.PT.T.07-02-03 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE - PARTER pdf 1449,7 2022.05.12 13
K.PT.T.07-02-04 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE - I PIĘTRO pdf 384,4 2022.05.12 14
K.PT.T.07-02-05 WYTYCZNE WOD-KAN - PARTER pdf 1492,4 2022.05.12 16
K.PT.T.07-02-06 WYTYCZNE WOD-KAN - I PIĘTRO pdf 387,8 2022.05.12 14
K.PT.T.07-03 Tabela1-zestawienie-urzadzen xlsx 27,9 2022.05.12 17
K.PW.A.08-01 STR TYTUOWA Architektura_PW pdf 570,4 2022.05.12 13
K.PW.A.08-02 OPIS Architektura_PW pdf 945,5 2022.05.12 15
K.PW.A.08-03- 32 Budynek gospodarczo-techniczny- rzuty, przekroje pdf 278,0 2022.05.12 16
K.PW.A.08-03-01 Rzut parteru pdf 1431,0 2022.05.12 19
K.PW.A.08-03-02 Rzut piętra pdf 447,1 2022.05.12 18
K.PW.A.08-03-03 Rzut dachu pdf 204,2 2022.05.12 16
K.PW.A.08-03-04 Przekrój A-A pdf 303,5 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-05 Przekrój B-B pdf 243,2 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-06 Przekrój C-C pdf 253,7 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-07 Przekrój D-D pdf 242,2 2022.05.12 15
K.PW.A.08-03-08 Przekrój E-E pdf 299,5 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-09 Elewacje wschodnia i zachodnia pdf 182,4 2022.05.12 15
K.PW.A.08-03-10 Elewacja północna i południowa pdf 189,8 2022.05.12 16
K.PW.A.08-03-11 Zestawienie balustrad, odbojnic, narożników ochronnych pdf 174,5 2022.05.12 15
K.PW.A.08-03-12 Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej pdf 178,4 2022.05.12 19
K.PW.A.08-03-13 Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej pdf 171,8 2022.05.12 17
K.PW.A.08-03-14 Rzut sufitów - parter pdf 229,7 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-15 Rzut sufitów - kondygnacja +1 pdf 213,9 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-16 Detal klatki schodowe A i B pdf 264,8 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-17 Detal balustrady schodowej klatki A pdf 189,6 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-18 Detal balustrady schodowej klatki A pdf 183,5 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-19 Detal balustrady spocznikowej klatki A pdf 182,7 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-20 Detal pochwytu ściennego klatki A pdf 193,7 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-21 Detal balustrady schodowej klatki B pdf 187,1 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-22 Detal balustrady spocznikowej klatki B pdf 175,7 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-23 Detal pochwytu ściennego klatki B pdf 181,1 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-24 Detal balustrad ochronnych na dachu pdf 238,2 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-25 Detal balustrady ochronnej na dachu pdf 173,7 2022.05.12 16
K.PW.A.08-03-26 Detal drabiny technicznej na dach pdf 246,8 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-27 Detal zadaszenia nad wejściem-zestawienia pdf 212,8 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-28 Detal zadaszenia nad wejściem pdf 195,9 2022.05.12 15
K.PW.A.08-03-29 Detal Izolacji fundamentu pdf 283,4 2022.05.12 13
K.PW.A.08-03-30 Detal obróbki attyki pdf 186,6 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-31 Podknstrukcja i detal zabudowy okapów pdf 330,2 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-33 Budynek gospodarczo-techniczny-elewacje pdf 203,8 2022.05.12 14
K.PW.A.08-03-34 Zestawienie ślusarki drzwiowej pdf 190,4 2022.05.12 18
K.PW.D.09-01 STR TYT + OPIS_DROGI_PW pdf 1197,4 2022.05.12 13
K.PW.D.09-02 PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE pdf 139,7 2022.05.12 14
K.PW.D.09-02-01 PLAN SYTUACYJNY pdf 1845,7 2022.05.12 13
K.PW.D.09-03 PLAN WARSTWICOWY pdf 1902,4 2022.05.12 13
K.PW.E.10-01 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 159,0 2022.05.12 14
K.PW.E.10-02 OPIS_Budynek Kuchni pdf 302,8 2022.05.12 17
K.PW.E.10-03-01 OSWIADCZENIA pdf 143,4 2022.05.12 15
K.PW.E.10-03-02 UPRAWNIENIA_IZBY_Kuchnia Centralna pdf 448,8 2022.05.12 13
K.PW.E.10-03-03 BILANS MOCY_Kuchnia Centralna pdf 503,0 2022.05.12 15
K.PW.E.10-03-04 LISTA KABLOWA_Kuchnia Centralna pdf 518,0 2022.05.12 14
K.PW.E.10-03-05 SPIS DOKUMENTACJI_Kuchnia Centralna PW pdf 425,3 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-0 07 GNIAZDA P0-A2 pdf 2479,4 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-01 LEGENDA - IN ELEKTRYCZNE-A3 pdf 367,7 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-02 SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII ELEKTR-A3 pdf 192,2 2022.05.12 18
K.PW.E.10-04-03 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ - RGnn-A2 pdf 896,0 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-04 SCHEMAT TABLICY ADMIN - TA1-A3 pdf 332,7 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-05 SCHEMAT TABLICY WENT i KLIM - TWK1-A3 pdf 281,3 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-06 SCHEMAT CENTRALNEJ BATERII - CB-A3 pdf 191,0 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-08 GNIAZDA P1-A2 pdf 548,8 2022.05.12 15
K.PW.E.10-04-09 GNIAZDA DACH-A2 pdf 332,7 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-10 OSWIETLENIE P0-A2 pdf 1476,1 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-11 OSWIETLENIE P1-A2 pdf 652,4 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-12 TRASY KABLOWE P0-A2 pdf 1399,3 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-13 TRASY KABLOWE P1-A2 pdf 443,1 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-14 TRASY KABLOWE DACH-A2 pdf 204,4 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-15 UZIEMIENIA P-1-A2 pdf 472,0 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-16 UZIEMIENIA P0-A2 pdf 1457,2 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-17 UZIEMIENIA P1-A2 pdf 519,8 2022.05.12 17
K.PW.E.10-04-18 IN ODGROMOWA-A2 pdf 284,9 2022.05.12 15
K.PW.E.10-04-19 LEGENDA - IN NISKOPRADOWE-A3 pdf 186,4 2022.05.12 16
K.PW.E.10-04-20 SCHEMAT LAN-A3 pdf 296,6 2022.05.12 13
K.PW.E.10-04-21 SCHEMAT KD-A3 pdf 202,1 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-22 SCHEMAT CCTV-A3 pdf 171,8 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-23 SCHEMAT WIDEODOMOFON-A3 pdf 142,4 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-24 SCHEMAT ACWK-A3 pdf 181,0 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-25 INSTALACJE NISKOPRADOWE P0-A2 pdf 1175,9 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-26 INSTALACJE NISKOPRADOWE P1-A2 pdf 385,4 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-27 LAN P0-A2 pdf 1222,6 2022.05.12 14
K.PW.E.10-04-28 LAN P1-A2 pdf 538,8 2022.05.12 14
K.PW.E.11-01 STRONA TYTUŁOWA TRAFOSTACJA pdf 159,1 2022.05.12 14
K.PW.E.11-02 Opis_trafostacja_ele pdf 484,5 2022.05.12 13
K.PW.E.11-03-01 OSWIADCZENIA pdf 143,4 2022.05.12 13
K.PW.E.11-03-02 UPRAWNIENIA_IZBY_Trafostacja pdf 448,8 2022.05.12 13
K.PW.E.11-03-03 BILANS MOCY_Trafostacja pdf 498,1 2022.05.12 13
K.PW.E.11-03-04 LISTA KABLOWA_Trafostacja pdf 511,7 2022.05.12 16
K.PW.E.11-03-05 SPIS DOKUMENTACJI_Trafostacja PW pdf 469,5 2022.05.12 13
K.PW.E.11-03-06 Warunki przylaczenia do sieci ee ENEA pdf 466,9 2022.05.12 13
K.PW.E.11-03-07 Instrukcja wspolpracy ruchowej ENEA Operator - wzor pdf 1259,7 2022.05.12 16
K.PW.E.11-04-01 SCHEMAT ELE TRAFOSTACJI pdf 407,0 2022.05.12 13
K.PW.E.11-04-02 SCHEMAT TPW pdf 238,6 2022.05.12 14
K.PW.E.11-04-03 SCHEMAT TOZ pdf 255,8 2022.05.12 14
K.PW.E.11-04-04 RZUT PRZYZIEMIA pdf 403,1 2022.05.12 14
K.PW.E.11-04-05 PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN pdf 268,3 2022.05.12 14
K.PW.E.11-04-06 RZUT UZIEMIEN pdf 341,5 2022.05.12 15
K.PW.E.11-04-07 RZUT INSTALACJI ELE pdf 216,5 2022.05.12 13
K.PW.E.11-04-08 RZUT INSTALACJI OSW pdf 222,6 2022.05.12 13
K.PW.E.11-04-09 WIDOK RGnnTS pdf 169,1 2022.05.12 13
K.PW.E.11-04-10 WIDOK TPW pdf 149,1 2022.05.12 14
K.PW.E.11-04-11 WIDOK TOZ pdf 155,1 2022.05.12 13
K.PW.E.12-01 STRONA TYTUŁOWA PZT ele pdf 171,4 2022.05.12 15
K.PW.E.12-02 OPIS_PZT_ele pdf 294,9 2022.05.12 15
K.PW.E.12-03-01 OSWIADCZENIA pdf 142,7 2022.05.12 13
K.PW.E.12-03-02 UPRAWNIENIA_IZBY pdf 448,8 2022.05.12 13
K.PW.E.12-03-03 SPIS DOKUMENTACJI_Sieci zewn ele tele PW pdf 419,4 2022.05.12 14
K.PW.E.12-03-04 LISTA KABLOWA pdf 254,1 2022.05.12 13
K.PW.E.12-04 Instalacje elektryczne PZT-A2 pdf 1984,1 2022.05.12 14
K.PW.GD.13-01 STR TYT + OPIS Gospodarka drzewostanem pdf 932,3 2022.05.12 14
K.PW.GD.13-02-01 Gospodarka drzewostanem-Arkusz 1001 pdf 3724,3 2022.05.12 14
K.PW.GD.13-02-02 Gospodarka drzewostanem-Arkusz 1002 pdf 1333,7 2022.05.12 13
K.PW.GD.13-03 STR TYT + OPIS Nasadzenia zamienne pdf 503,2 2022.05.12 13
K.PW.GD.13-04 Plan nasadzeń zamiennych Rev 3-Arkusz 1001 pdf 2905,4 2022.05.12 13
K.PW.K.14-01 STR TYT + OPIS TECHNICZNY_00_PW pdf 1287,7 2022.05.12 18
K.PW.K.14-02-01 RZUT I ZBROJENIE FUNDAMENTÓW pdf 1124,7 2022.05.12 15
K.PW.K.14-02-02 RZUT STROPU NAD PARTEREM pdf 949,0 2022.05.12 14
K.PW.K.14-02-03 RZUT SRTOPODACHU pdf 506,8 2022.05.12 13
K.PW.K.14-02-04 ZBROJENIE RDZENI I SŁUPÓW pdf 777,1 2022.05.12 13
K.PW.K.14-02-05 ZBROJENIE SCHODÓW pdf 740,6 2022.05.12 16
K.PW.K.14-02-06 ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH pdf 737,7 2022.05.12 14
K.PW.K.14-02-07 KONSTRUKCJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO TECHNICZNEGO pdf 708,3 2022.05.12 14
K.PW.PZT.15-01 STR TYT PZT_PW pdf 565,0 2022.05.12 15
K.PW.PZT.15-02 OPIS_PZT pdf 954,0 2022.05.12 13
K.PW.PZT.15-03_PZT_PW_MAPA pdf 7220,0 2022.05.12 14
K.PW.S.GCH.16-01 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 156,0 2022.05.12 14
K.PW.S.GCH.16-02 OPIS INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH pdf 380,9 2022.05.12 16
K.PW.S.GCH.16-03-01 OSWIADCZENIA pdf 138,9 2022.05.12 13
K.PW.S.GCH.16-03-02 UPRAWNIENIA, IZBY pdf 497,3 2022.05.12 15
K.PW.S.GCH.16-04-01 RZUT INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH - PARTER pdf 1439,6 2022.05.12 13
K.PW.S.GCH.16-04-02 RZUT INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH - POZIOM +1 pdf 580,8 2022.05.12 13
K.PW.S.GCH.16-04-03 RZUT INSTALACJI GRZEWCZO-CHLODNICZYCH - DACH pdf 546,3 2022.05.12 14
K.PW.S.GCH.16-04-04 SCHEMAT INSTALACJI CO pdf 333,1 2022.05.12 15
K.PW.S.GCH.16-04-05 SCHEMAT INSTALACJI CT pdf 206,0 2022.05.12 14
K.PW.S.GCH.16-04-06 SCHEMAT INSTALACJI VRV pdf 170,6 2022.05.12 13
K.PW.S.W.17-01 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 155,7 2022.05.12 13
K.PW.S.W.17-02 OPIS BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 318,3 2022.05.12 31
K.PW.S.W.17-03-01 OSWIADCZENIA pdf 138,9 2022.05.12 16
K.PW.S.W.17-03-02 UPRAWNIENIA, IZBY pdf 497,3 2022.05.12 14
K.PW.S.W.17-04-01 RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PARTER pdf 2062,8 2022.05.12 16
K.PW.S.W.17-04-02 RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PIĘTRO pdf 961,0 2022.05.12 15
K.PW.S.W.17-04-03 RZUT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DACH pdf 824,1 2022.05.12 15
K.PW.S.W.17-04-04 TRAFOSTACJA pdf 245,3 2022.05.12 13
K.PW.S.WE.18-01 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 564,3 2022.05.12 18
K.PW.S.WE.18-02 OPIS WEZŁA CIEPŁA pdf 1876,5 2022.05.12 15
K.PW.S.WE.18-03-01 wymiennik_co_15_kW pdf 378,9 2022.05.12 13
K.PW.S.WE.18-03-02 wymiennik_ct_98_kW pdf 380,2 2022.05.12 14
K.PW.S.WE.18-03-03 wymiennik_cwu_60_kW pdf 372,7 2022.05.12 13
K.PW.S.WE.18-03-04 YonosPICO251-4-130_2017_09_01 pdf 196,4 2022.05.12 15
K.PW.S.WE.18-03-05 YonosMAXO2505-7 pdf 133,8 2022.05.12 15
K.PW.S.WE.18-03-06 StratosPICO-Z201-4_2017_09_01 pdf 190,7 2022.05.12 14
K.PW.S.WE.18-03-07 warunki techniczne Juraszów pdf 3340,8 2022.05.12 16
K.PW.S.WE.18-04-01 SCHEMAT WEZŁA CIEPLNEGO pdf 214,3 2022.05.12 17
K.PW.S.WE.18-04-02 RZUT WEZŁA CIEPŁA pdf 246,7 2022.05.12 13
K.PW.S.WK.19-01 STRONA TYTUŁOWA BUD KUCHNI CENTRALNEJ pdf 155,6 2022.05.12 14
K.PW.S.WK.19-02 OPIS_WOD-KAN_Budynek Kuchni pdf 412,0 2022.05.12 13
K.PW.S.WK.19-03-01 OSWIADCZENIA pdf 138,9 2022.05.12 13
K.PW.S.WK.19-03-02 UPRAWNIENIA, IZBY pdf 497,3 2022.05.12 14
K.PW.S.WK.19-04-01 RZUT INSALACJI WOD-KAN - INSTALACJE PODPOSADZKOWE pdf 1287,4 2022.05.12 14
K.PW.S.WK.19-04-02 RZUT INSTALACJI WOD-KAN - PARTER pdf 1303,9 2022.05.12 15
K.PW.S.WK.19-04-03 RZUT INSTALACJI WOD-KAN - PIĘTRO +1 pdf 472,8 2022.05.12 14
K.PW.S.WK.19-04-04 RZUT INSTALACJI WOD-KAN - DACH pdf 409,0 2022.05.12 13
K.PW.S.WK.19-04-05 SCHEMTA INATALACJI WODOCIĄGOWEJ pdf 350,4 2022.05.12 19
K.PW.S.WK.19-04-06 SCHEMTA INSTALACJI HYDRANOWEJ pdf 212,6 2022.05.12 13
K.PW.S.WK.19-04-07 SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I TŁUSZCZOWEJ pdf 357,5 2022.05.12 15
K.PW.S.ZE.20-01 STRONA TYTUŁOWA instalacje zewnętrzne pdf 181,7 2022.05.12 15
K.PW.S.ZE.20-02OPIS_WOD-KAN_Budynek Kuchni_zewnętrzne pdf 217,1 2022.05.12 13
K.PW.S.ZE.20-03-01 OSWIADCZENIA pdf 139,3 2022.05.12 14
K.PW.S.ZE.20-03-02 UPRAWNIENIA, IZBY pdf 497,3 2022.05.12 13
K.PW.S.ZE.20-04-01 INSTALACJA WOD-KAN_ PZT pdf 2133,9 2022.05.12 13
K.PW.S.ZE.20-04-02 PROFIL PRZYŁĄCZA WODY pdf 153,2 2022.05.12 13
K.PW.S.ZE.20-04-03 PROFIL KANALIZACJI pdf 199,1 2022.05.12 14
K.PW.S.ZE.20-04-04 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ1 pdf 314,2 2022.05.12 14
K.PW.S.ZE.20-04-05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ2 pdf 164,8 2022.05.12 14
K.PW.S.ZE.20-04-06 SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA pdf 263,2 2022.05.12 13
K.PW.S.ZE.20-04-07 SCHEMAT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO pdf 258,6 2022.05.12 14
K.PW.T.20-01 STR TYT + OPIS Technologia kuchenna_PW pdf 289,4 2022.05.12 21
K.PW.T.20-02-01 Technologia Kuchenna_Rzut parteru_wyposażenie pdf 1801,9 2022.05.12 25
K.PW.T.20-02-02 Technologia Kuchenna_Rzut piętra_wyposażenie pdf 382,5 2022.05.12 20
K.PW.T.20-02-03 Technologia Kuchenna_Rzut parteru_wytyczne elektryczne pdf 1450,3 2022.05.12 21
K.PW.T.20-02-04 Technologia Kuchenna_Rzut piętra_wytyczne elektryczne pdf 384,1 2022.05.12 17
K.PW.T.20-02-05 Technologia Kuchenna_Rzut parteru_wytyczne wod-kan pdf 1493,0 2022.05.12 14
K.PW.T.20-02-06 Technologia Kuchenna_Rzut piętra_wytyczne wod-kan pdf 387,6 2022.05.12 16
K.PW.T.20-03 Tabela1-zestawienie-urzadzen pdf 203,6 2022.05.12 35
K.S.KS.IE.22-01 Kuchnia centralna_IE_KO pdf 287,0 2022.05.12 18
K.S.KS.IE.22-02 Kuchnia centralna_IE_KO xls 110,5 2022.05.12 13
K.S.KS.IE.23-01 Kuchnia centralna_IS_KO pdf 325,2 2022.05.12 15
K.S.KS.IE.23-02 Kuchnia centralna_IS_KO xls 154,5 2022.05.12 15
K.S.KS.IE.24-01 Kuchnia centralna_RB_KO pdf 450,9 2022.05.12 16
K.S.KS.IE.24-02 Kuchnia centralna_RB_KO xlsx 49,4 2022.05.12 15
K.STWIORB.21-00 ST Graphit Kuchnia pdf 5031,8 2022.05.12 26
Kopia Kuchnia centralna zestawienie pomieszczeń xlsx 13,8 2022.06.01 11
Kopia Tabela nr 1 - zestawienie sprzętu - poprawiona xlsx 32,9 2022.06.01 9
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 25,1 2022.06.01 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 36,0 2022.06.06 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2022.06.06 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 1 - (procedura uproszczona) doc 23,2 2022.06.01 6
Tabela nr 1 - zestawienie sprzętu - poprawiona pdf 148,9 2022.06.01 12
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 28,8 2022.05.12 24
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - modyfikacja z dnia 26.05.2022 docx 29,4 2022.05.26 16
zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 32,0 2022.05.12 17
zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 28,2 2022.05.12 20
zał. nr 4 do SWZ - Wykaz osób doc 103,0 2022.05.12 20
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2022.05.12 20
zał. nr 6 do SWZ - Ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,0 2022.05.12 16
zał. nr 7 do SWZ - Wzór umowy docx 121,5 2022.05.12 29

Pobierz wszystkie dokumenty