Szczegóły ogłoszenia

KA-2/041/2022

"Przebudowa budynku domu regionalnego "Stara Polana" wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym, kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem subst. ropopoch., przebudową przyłącza nn z zewn. linią zasilającą bud. i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku domu regionalnego"Stara Polana" PZ (33-1), ul. Nowotarska 59, Zakopane""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 133,6 2022.05.09 76

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 48,2 2022.06.07 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 69,3 2022.05.09 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dodatki zip 11902,7 2022.05.09 50
Formularz ofertowy docx 28,1 2022.05.09 44
INWENTARYZACJA zip 2935,9 2022.05.09 40
Operat wodnoprawny zip 9143,7 2022.05.09 36
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,9 2022.05.09 41
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 50,5 2022.05.09 39
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 49,0 2022.05.09 43
Program Prac Konserwatorskich_aktualizacja pdf 5242,7 2022.05.16 38
projekt umowy doc 421,0 2022.05.09 41
PT budowlane zip 8126,7 2022.05.09 57
PT elektryczne zip 16463,5 2022.05.09 46
PT konstrukcja zip 10380,6 2022.05.09 41
PT sanitarne zip 17432,1 2022.05.09 41
PW budowlane zip 5974,1 2022.05.09 44
PW elektryczne zip 25444,5 2022.05.09 46
PW sanitarne zip 16569,4 2022.05.09 45
PZT zip 1294,1 2022.05.09 40
Wykaz osób doc 40,0 2022.05.09 40
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2022.05.09 48
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,7 2022.05.09 44
~PRZEDMIARY zip 703,1 2022.05.09 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,7 2022.06.07 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1.06.2022 c.d. zip 1550,9 2022.06.01 51
Wyjaśnienie treści SWZ 1.06.2022. docx 25,5 2022.06.01 47
Wyjaśnienie treści SWZ 13.05.2022. doc 22,9 2022.05.13 69
Wyjaśnienie treści SWZ 14.06.2022. doc 22,9 2022.06.14 19
Wyjaśnienie treści SWZ 16.05.2022. doc 23,8 2022.05.16 67
Wyjaśnienie treści SWZ 3.06.2022 c.d. pdf 248,3 2022.06.03 48
Wyjaśnienie treści SWZ 3.06.2022 r. docx 25,9 2022.06.03 48
Wyjaśnienie treści SWZ 6.06.2022 doc 22,6 2022.06.06 44

Pobierz wszystkie dokumenty