Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-02/22

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,3 2022.01.19 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,3 2022.01.19 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2022.01.19 71
Formularz cenowy 1 doc 35,5 2022.01.19 73
Formularz cenowy 2 doc 49,0 2022.01.19 77
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 93,3 2022.01.19 69
Opis przedmiotu zamówienia doc 83,5 2022.01.19 81
Projekt umowy zm. dnia 08.02.2022 r. doc 101,0 2022.01.19 80
Wzór formularza oferty doc 53,0 2022.01.19 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ docx 53,1 2022.02.09 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2022.02.22 33
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2022.02.22 39

Pobierz wszystkie dokumenty