Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.3.1.2022

"Zakup i dostawa wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłodzenie o zamówieniu DUUE pdf 135,9 2022.01.19 98

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 107,7 2022.01.19 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 72,6 2022.01.19 96
10. Protokół zdawczo - odbiorczy docx 67,2 2022.01.19 92
2. JEDZ zip 88,4 2022.01.19 95
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 65,9 2022.01.19 96
4. Wykaz dostaw docx 64,9 2022.01.19 92
5. Umowa projekt docx 78,8 2022.01.19 91
6. Opis przedmiotu zamówienia docx 72,7 2022.01.19 95
7. Formularz ofertowo - cenowy xlsx 74,0 2022.01.19 95
8. Oświadczenie o aktualności docx 69,3 2022.01.19 95
9. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej docx 66,5 2022.01.19 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 67,8 2022.01.24 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 66,3 2022.02.21 64

Pobierz wszystkie dokumenty