Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-26/22

"dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych poleasingowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-26/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,9 2022.01.18 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna dot 61,8 2022.01.18 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia dot 68,3 2022.01.18 88
Wzór formularza oferty dot 30,2 2022.01.18 94
Wzór umowy - dostawy dot 33,0 2022.01.18 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 21,6 2022.01.27 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 - zmiany SWZ nr 2 doc 35,0 2022.02.08 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2022.01.18 81
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2022.02.15 59
Informacja z otwarcia ofert docx 24,9 2022.02.15 60
Nowy obowiązujący wzór umowy docx 29,8 2022.01.27 66

Pobierz wszystkie dokumenty