Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-27/22

"Dostawa serwera rack - KC-zp. 272-27/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,6 2022.01.18 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę docx 71,2 2022.01.18 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2022.01.18 78
JEDZ docx 72,5 2022.01.18 85
Wzór formularza oferty docx 28,9 2022.01.18 90
Wzór umowy docx 30,6 2022.01.18 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ (procedura pełna) doc 25,9 2022.01.20 85
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ nr 2 (procedura pełna) doc 25,8 2022.02.03 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2022.01.18 79
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.02.14 53
Informacja z otwarcia ofert docx 26,4 2022.02.14 55

Pobierz wszystkie dokumenty