Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-1/22

"Okresowe przeglądy techniczne, konserwacje oraz serwis awaryjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych "

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 94,4 2022.01.14 15

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 54,6 2022.01.24 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Warunków Zamówienia (po zmianie) pdf 652,3 2022.01.14 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SWZ pdf 344,7 2022.01.24 2

Pobierz wszystkie dokumenty