Szczegóły ogłoszenia

1/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 41,8 2022.01.14 104

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 29,7 2022.03.21 77
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 21,1 2022.04.28 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,9 2022.01.14 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.01.14 97
Formularz cenowy xlsx 41,4 2022.01.14 135
Formularz oferty xlsx 216,0 2022.01.14 100
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 74,9 2022.01.14 97
projekt umowy docx 547,4 2022.01.14 99
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.01.14 95
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2022.01.14 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 56,7 2022.02.04 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,9 2022.02.15 68

Pobierz wszystkie dokumenty