Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-72/21

"Dostawa leków, w tym z programu lekowego"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 198,4 2022.01.14 128

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie części numer 1 oraz 2) pdf 164,4 2022.01.28 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Warunków Zamówienia (po zmianie) pdf 387,8 2022.01.14 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ pdf 220,2 2022.02.02 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 153,7 2022.02.11 88
Informacja z otwarcia ofert pdf 159,3 2022.02.11 88

Pobierz wszystkie dokumenty