Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-2/22

"Naprawy i bieżąca konserwacja instalacji CO, instalacji solarnych, wymiennikowni ciepła z hydroforniami i stacjami uzdatniania wody zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-2/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 129,6 2022.01.14 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 77,0 2022.01.14 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 59,5 2022.01.14 10
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2022.01.14 8
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 62,0 2022.01.14 10
Wzór formularza oferty doc 29,3 2022.01.14 11
wzór umowy doc 166,0 2022.01.14 10
Załącznik nr 1A-kosztorys cenowy konserwacja xlsx 29,0 2022.01.14 12
Załącznik nr 1B materiały xlsx 21,6 2022.01.14 9
załącznik nr5-zakres konserwacji w obiektach MS pdf 128,1 2022.01.14 13
załącznik nr6-elementy wyposażenia instalacji w obiektach pdf 166,9 2022.01.14 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2022.01.14 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.01.24 3
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2022.01.24 3

Pobierz wszystkie dokumenty