Szczegóły ogłoszenia

CRZP/3/2022/AZP

"Modernizacja systemu pozycjonowania statków DP1 zamontowanego na jednostce r/v IMOR"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 101,8 2022.01.13 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 97,4 2022.01.13 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_OPZ docx 3331,7 2022.01.13 13
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2022.01.13 11
3_Wzór oferty doc 271,5 2022.01.13 13
4_Wykaz usług doc 22,1 2022.01.13 13
5_Projekt umowy doc 84,5 2022.01.13 12
DPVAD IMOR EN PL pdf 1480,4 2022.01.13 11

Pobierz wszystkie dokumenty