Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/81/2021

"Świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,3 2022.01.13 20

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,2 2022.01.21 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,3 2022.01.13 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 29,2 2022.01.13 16
zał. nr 2 - formularz ofertowy doc 61,0 2022.01.13 17
zał. nr 3 - wzor umowy docx 47,2 2022.01.13 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 29,5 2022.01.24 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura uproszczona) doc 22,2 2022.01.21 8

Pobierz wszystkie dokumenty