Szczegóły ogłoszenia

IN.271.82.2.2022

"wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej rozbudowy, przebudowy i modernizacji zasobów gospodarki wodno-ściekowej wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania zadania"

Wójt Gminy Kuryłówka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 676,3 2022.01.04 11

Pobierz wszystkie dokumenty