Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2022

"Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- P&R Podłęże Północ"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 114,7 2022.01.12 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 173,0 2022.01.12 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 54,5 2022.01.12 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2022.01.12 14
Projekt umowy doc 121,5 2022.01.12 19
Wniosek o rekompensatę z załącznikami zip 49,7 2022.01.12 16
Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych ( wykaz pojazdów) doc 37,0 2022.01.12 15
Wykaz przystanków Chobot- Podłęże pdf 259,9 2022.01.12 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,6 2022.01.12 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,0 2022.01.20 8
Informacja z otwarcia ofert doc 18,0 2022.01.20 14

Pobierz wszystkie dokumenty