Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/69/2021

"Zakup odczynników, drobnego sprzętu i elementów systemu zamkniętego do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,1 2022.01.10 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 57,7 2022.01.10 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,4 2022.01.10 112
zał. nr 2 - formularz ofertowy doc 63,5 2022.01.10 116
zał. nr 3 - formularz cenowy docx 52,2 2022.01.10 140
zał. nr 4 - wzór umowy docx 49,0 2022.01.10 124
zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy doc 28,0 2022.01.10 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,0 2022.02.25 80
modyfikacja zał. nr 3 - formularz cenowy docx 54,2 2022.02.18 75
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (procedura pełna docx 24,4 2022.03.10 63
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 27,4 2022.02.18 73

Pobierz wszystkie dokumenty