Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/69/2021

"Zakup odczynników, drobnego sprzętu i elementów systemu zamkniętego do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,1 2022.01.10 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 57,7 2022.01.10 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,4 2022.01.10 16
zał. nr 2 - formularz ofertowy doc 63,5 2022.01.10 16
zał. nr 3 - formularz cenowy docx 52,2 2022.01.10 33
zał. nr 4 - wzór umowy docx 49,0 2022.01.10 16
zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy doc 28,0 2022.01.10 15

Pobierz wszystkie dokumenty