Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/68/2021

"Dostawy zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń immunochemicznych oraz do elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza, a także zakup asortymentu do wykonywania gazometrii u noworodków do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 112,1 2022.01.10 126

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia docx 22,4 2022.02.18 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,6 2022.01.10 105
zał. nr 2 - formularz ofertowy doc 63,0 2022.01.10 108
zał. nr 3 - formularz cenowy docx 37,1 2022.01.10 124
zał. nr 4 - wzór umowy docx 47,9 2022.01.10 110
zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy doc 28,5 2022.01.10 106

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 29,5 2022.02.23 79

Pobierz wszystkie dokumenty