Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/68/2021

"Dostawy zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń immunochemicznych oraz do elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza, a także zakup asortymentu do wykonywania gazometrii u noworodków do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 112,1 2022.01.10 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,6 2022.01.10 16
zał. nr 2 - formularz ofertowy doc 63,0 2022.01.10 21
zał. nr 3 - formularz cenowy docx 37,1 2022.01.10 22
zał. nr 4 - wzór umowy docx 47,9 2022.01.10 17
zał. nr 5 - oświadczenie Wykonawcy doc 28,5 2022.01.10 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
modyfikacja zał. nr 3 - formularz cenowy docx 40,4 2022.01.11 22
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 58,8 2022.01.10 22

Pobierz wszystkie dokumenty