Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/89/2021

"Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 44,8 2022.01.10 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,1 2022.01.10 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 27,8 2022.01.13 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,0 2022.01.19 11
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 29,7 2022.01.10 18
zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 31,5 2022.01.10 35
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 29,2 2022.01.10 15
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy docx 38,4 2022.01.10 16

Pobierz wszystkie dokumenty