Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-750/21

"Dostawa stacji roboczej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-750/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 114,5 2022.01.07 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 68,4 2022.01.07 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ docx 68,3 2022.01.07 22
Wzór formularza oferty docx 25,7 2022.01.07 26
Wzór umowy - dostawy docx 29,7 2022.01.07 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 39,0 2022.01.12 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2022.01.07 22
NOWY Wzór formularza oferty docx 25,6 2022.01.12 19
NOWY Wzór umowy - dostawy docx 29,7 2022.01.12 23

Pobierz wszystkie dokumenty