Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-755/21

"Dostawa układu modułowych spektrometrów optycznych z systemem źródeł detekcji - KC-zp. 272-755/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,0 2022.01.07 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 88,4 2022.01.07 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2022.01.07 126
JEDZ docx 72,6 2022.01.07 132
Wzór formularza oferty docx 28,5 2022.01.07 125
Wzór umowy docx 30,6 2022.01.07 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2022.01.07 125
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,4 2022.02.04 91
Informacja z otwarcia ofert doc 24,3 2022.02.04 93

Pobierz wszystkie dokumenty