Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-755/21

"Dostawa układu modułowych spektrometrów optycznych z systemem źródeł detekcji - KC-zp. 272-755/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,0 2022.01.07 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 88,4 2022.01.07 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2022.01.07 32
JEDZ docx 72,6 2022.01.07 32
Wzór formularza oferty docx 28,5 2022.01.07 31
Wzór umowy docx 30,6 2022.01.07 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2022.01.07 33

Pobierz wszystkie dokumenty