Szczegóły ogłoszenia

K.2.381/02/2022

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich w obrocie krajowym dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 125,8 2022.01.05 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 37,7 2022.01.11 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54,2 2022.01.05 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2022.01.05 16
formularz oferty docx 23,8 2022.01.05 17
kalkulacja ofertowa przesyłek pocztowych xlsx 14,8 2022.01.05 17
kalkulacja ofertowa przesyłki kurierskie xlsx 9,7 2022.01.05 18
Opis przedmiotu zamówienia docx 28,3 2022.01.05 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2022.01.05 16
projekt umowy usługi kurierskie docx 38,7 2022.01.05 17
projekt umowy usługi pocztowe doc 121,5 2022.01.05 15
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.01.05 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 30,0 2022.01.11 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 19,8 2022.01.14 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 20,1 2022.01.11 13

Pobierz wszystkie dokumenty