Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-747/21

"dostawa drukarki 3-D pracującej w technologii SLS - KC-zp.272-747/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 747 pdf 113,9 2022.01.04 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ 747 docx 69,0 2022.01.04 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,4 2022.01.04 24
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.01.04 21
Wzór umowy - dostawy docx 31,9 2022.01.04 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (12) xml 135,7 2022.01.04 22

Pobierz wszystkie dokumenty