Szczegóły ogłoszenia

ZP/5341/D/21

"Dostawa spektrofotometrów (przedmiot zamówienia zostal podzielony na 3 Części)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 132,6 2022.01.04 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 65,5 2022.01.04 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 28,3 2022.01.04 12
Załącznik 1 - Formularz ofertowy cz. 1-3 docx 45,9 2022.01.04 13
Załącznik 2 - Formularz cenowy cz. 1-3 docx 18,0 2022.01.04 13
Załącznik A - OPZ Cz. 1 -3 docx 21,4 2022.01.04 22
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 91,0 2022.01.04 13

Pobierz wszystkie dokumenty