Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-738/21

"przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu badań wizualnych VT oraz badań penetracyjnych PT - KC-zp.272-738/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 738 pdf 133,5 2022.01.04 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 310,8 2022.01.04 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 273,0 2022.01.04 18
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2022.01.04 18
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu (4) (1) doc 279,0 2022.01.04 17
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (2) docx 259,1 2022.01.04 20
Wzór formularza oferty - usługi docx 268,3 2022.01.04 19
Wzór umowy - usługi docx 264,5 2022.01.04 17
wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 181,4 2022.01.04 19
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,6 2022.01.04 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 55,9 2022.01.12 11
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 56,3 2022.01.12 13

Pobierz wszystkie dokumenty