Szczegóły ogłoszenia

PN/L/37/21

"Dostawa produktów leczniczych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 230,4 2022.01.04 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 722,7 2022.01.04 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 551,1 2022.01.24 6

Pobierz wszystkie dokumenty