Szczegóły ogłoszenia

ZP/39/2021

"Dostawa produktów leczniczych - paracetamol, vankomycyna"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 161,4 2021.12.31 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 50,9 2021.12.31 6

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 24,6 2022.01.11 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,3 2022.01.14 10
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2022.01.14 9

Pobierz wszystkie dokumenty