Szczegóły ogłoszenia

168/2021

"Roboty remontowe budynku nr 12"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,5 2021.12.31 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 71,8 2021.12.31 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,1 2021.12.31 28
Formularz oferty na roboty budowlane docx 29,2 2021.12.31 27
formularz-cenowy xls 35,5 2021.12.31 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2021.12.31 31
Projekt umowy docx 92,8 2021.12.31 29
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,2 2021.12.31 31
Wykaz osób doc 20,2 2021.12.31 30
Wykaz robót docx 24,4 2021.12.31 30
Zad. 1 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,5 2021.12.31 41
Zad. 1 - Przedmiar docx 33,5 2021.12.31 41
Zad. 1 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 239,0 2021.12.31 31
Zad. 1 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 14,9 2021.12.31 29
Zad. 1 rzut parteru bud. nr 12_zaznaczone pom. do rem. pdf 127,0 2021.12.31 31
Zad. 1 rzut piwnicy w bud nr 12_zaznaczone pom. do rem. pdf 105,0 2021.12.31 33
Zad. 2 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,2 2021.12.31 32
Zad. 2 - Przedmiar docx 15,0 2021.12.31 35
Zad. 2 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 139,5 2021.12.31 29
Zad. 2 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 14,8 2021.12.31 32
Zad. 2 rzut poddasza bud. nr 12_zaznaczona pow. do rem. pdf 116,7 2021.12.31 29
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2021.12.31 31
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2021.12.31 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2021.12.31 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 24,3 2022.01.10 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.01.17 10
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,5 2022.01.17 15

Pobierz wszystkie dokumenty