Szczegóły ogłoszenia

175/2021

"Usługi wsparcia technicznego w zakresie zakupu pakietów serwisowo - gwarancyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 53,8 2021.12.30 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,7 2021.12.30 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.12.30 14
Formularz cenowy xlsx 13,3 2021.12.30 16
Formularz oferty xls 47,5 2021.12.30 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2021.12.30 15
projekt umowy docx 540,2 2021.12.30 16
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,8 2021.12.30 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.01.07 12
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2022.01.07 11

Pobierz wszystkie dokumenty