Szczegóły ogłoszenia

CRZP/171/2021/AZP

"Wykonanie dokumentacji projektowej: Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,1 2021.12.29 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,3 2022.01.05 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 462,0 2021.12.29 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,0 2021.12.29 22
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,0 2021.12.29 27
3_Wykaz osób doc 38,0 2021.12.29 27
4_Szczegółowy opis zamówienia zip 1027,3 2021.12.29 31
5_Wzór umowy ZMIANA SWZ 1 DOC 96,5 2021.12.29 24

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 328,7 2022.01.05 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 2649,8 2022.01.05 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 552,5 2022.01.11 14
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 305,2 2022.01.05 15

Pobierz wszystkie dokumenty