Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-685/21

"Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie stosowania technologii BigData (1), programowania w języku C++ (2) dla WGGiIŚ - KC-zp.272-685/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 685 pdf 124,2 2021.12.28 51

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,5 2022.01.10 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 111,1 2021.12.28 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty docx 58,0 2021.12.28 30
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia docx 51,8 2021.12.28 35
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia doc 59,0 2021.12.28 31
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 55,0 2021.12.28 33
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 74,5 2021.12.28 33
Wzór umowy - usługi (1) docx 69,3 2021.12.28 31
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 59,4 2021.12.28 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 42,0 2022.01.12 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,0 2022.01.20 7
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 42,0 2022.01.20 8
NOWY Formularz oferty docx 58,0 2022.01.12 16
Ogłoszenie o sprostowaniu pdf 64,0 2022.01.12 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 34,0 2022.01.10 27

Pobierz wszystkie dokumenty