Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-49/21

"Unowocześnienie posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems do najnowszej wersji oprogramowania"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-49-21 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-OJS251-666252-pl pdf 122,8 2021.12.27 16

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-49-21 - Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2022-OJS002-003042-pl pdf 65,0 2022.01.04 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-49-21 - Specyfikacja Warunków Zamówienia [ZMIANA] pdf 395,8 2021.12.27 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-49-21 - Czas reakcji serwisowej Wykonawcy [załącznik nr 4 do wzoru umowy] pdf 95,1 2021.12.27 17
ZP-271-49-21 - FOW i OPZ [załączniki nr 1 i 1A do SWZ] xls 1512,5 2021.12.27 19
ZP-271-49-21 - Informacja o Administartorze danych w związku z zawarciem umowy [załącznik nr 7 do wzoru umowy]. pdf 48,7 2021.12.27 16
ZP-271-49-21 - JEDZ [załącznik nr 5 do SWZ] xml 87,0 2021.12.27 13
ZP-271-49-21 - OPZ ZPW [załącznik nr 2 do SWZ] [ZMIANA] doc 151,0 2021.12.27 20
ZP-271-49-21 - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji [załącznik nr 6 do SWZ] doc 40,0 2021.12.27 14
ZP-271-49-21 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [załącznik nr 7 do SWZ] doc 24,6 2021.12.27 15
ZP-271-49-21 - Porozumienie w sprawie zasad współpracy [załącznik nr 8 do wzoru umowy] pdf 119,7 2021.12.27 12
ZP-271-49-21 - Treść obowiązku informacyjnego [załącznik nr 9 do SWZ] pdf 119,8 2021.12.27 13
ZP-271-49-21 - Wykaz dostaw [załącznik nr 8 do SWZ] doc 35,0 2021.12.27 13
ZP-271-49-21 - Wykaz osób upoważnionych [załącznik nr 3 do wzoru umowy] pdf 84,8 2021.12.27 15
ZP-271-49-21 - Wzory protokołów [załącznik nr 6 do wzoru umowy] pdf 122,0 2021.12.27 15
ZP-271-49-21 - Wzór umowy [załącznik nr 3 do SWZ] [ZMIANA] pdf 309,2 2021.12.27 20
ZP-271-49-21 - Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów [załącznik nr 5 do wzoru umowy] pdf 106,1 2021.12.27 16
ZP-271-49-21 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby [załącznik nr 4 do SWZ] doc 19,6 2021.12.27 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-49-21 - Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ pdf 236,7 2022.01.04 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-49-21 - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 158,5 2022.01.12 9
ZP-271-49-21 - Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 158,8 2022.01.12 10
ZP-271-49-21 - Informacja z otwarcia ofert pdf 162,6 2022.01.12 9

Pobierz wszystkie dokumenty