Szczegóły ogłoszenia

178/2021

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku do procedur endoskopowych dla oddziału Gastrologii na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 49,8 2021.12.27 8

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 30,7 2022.01.14 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,6 2021.12.27 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2021.12.27 31
Formularz ofertowy xls 54,5 2021.12.27 9
Formularze cenowe xlsx 279,7 2021.12.27 45
Formularze cenowe - zmieniony 14.01.2022 r. xlsx 279,4 2021.12.27 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,3 2021.12.27 9
projekt umowy docx 548,2 2021.12.27 7
Wykaz dostaw doc 35,0 2021.12.27 8

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,5 2022.01.14 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 30,6 2022.01.14 10
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 23,8 2022.01.18 7

Pobierz wszystkie dokumenty