Szczegóły ogłoszenia

182/2021

"Roboty budowlane w zakresie drobnych remontów na oddziałach szpitalnych i terenie szpitala"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 43,6 2021.12.27 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 73,1 2021.12.27 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,9 2021.12.27 35
Formularz oferty docx 34,2 2021.12.27 34
formularz-cenowy xls 36,0 2021.12.27 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,1 2021.12.27 30
Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę docx 26,7 2021.12.27 33
Projekt umowy docx 93,2 2021.12.27 33
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,0 2021.12.27 33
Wykaz osób - Załącznik nr 4 do SWZ docx 25,9 2021.12.27 35
Wykaz robót docx 24,5 2021.12.27 36
Zad. 1 - Opis przedmiotu zamówienia docx 15,1 2021.12.27 37
Zad. 1 - Przedmiar docx 24,9 2021.12.27 43
Zad. 1 - rzut Rehabilitacja_ zaznaczone miejsce do remontu pdf 69,8 2021.12.27 37
Zad. 1 - rzut SOR _ zaznaczone miejsce do remontu pdf 50,6 2021.12.27 33
Zad. 1 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 255,5 2021.12.27 32
Zad. 1 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 14,4 2021.12.27 30
Zad. 2 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,2 2021.12.27 43
Zad. 2 - Przedmiar docx 18,2 2021.12.27 39
Zad. 2 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 374,5 2021.12.27 36
Zad. 2 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 13,9 2021.12.27 33
Zad. 3 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,0 2021.12.27 37
Zad. 3 - Przedmiar docx 17,4 2021.12.27 38
Zad. 3 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 155,0 2021.12.27 31
Zad. 3 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 13,7 2021.12.27 35
Zad. 4 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,6 2021.12.27 37
Zad. 4 - Przedmiar docx 19,6 2021.12.27 35
Zad. 4 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 175,0 2021.12.27 32
Zad. 4 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 14,5 2021.12.27 33
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2021.12.27 34
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2021.12.27 36
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2021.12.27 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.01.12 22
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,5 2022.01.12 35

Pobierz wszystkie dokumenty