Szczegóły ogłoszenia

PZP-225_ 21/2021

"Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej z podziałem na 12 pakietów dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., "

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania