Szczegóły ogłoszenia

SA.270.10.2021.DŁ

"Usługa opieki nad głuszcami (Tetrao urogallus) i dozoru nad Ośrodkiem Hodowli Zachowawczej Głuszców, przeprowadzenia procesu lęgowego głuszców, dozoru nad powierzchniami adaptacyjnymi i opieki nad głuszcami w okresie wsiedleń, realizowana w ramach projektu Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2021BZP 0033024601 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 156,1 2021.12.23 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ ZG.270.10.2021.DŁ opieka nad głuszcami 2021 docx 141,3 2021.12.23 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08d9d1c7-63d0-5609-9e41-370001910750 pdf 70,9 2022.01.07 12
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 118,1 2021.12.31 18
Informacja z otwarcia ofert pdf 151,1 2021.12.31 17

Pobierz wszystkie dokumenty