Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-610/21

"Wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-610/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu 610 pdf 126,6 2021.12.23 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 80,9 2021.12.23 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (1) doc 41,5 2021.12.23 30
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału (1) doc 35,0 2021.12.23 32
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (1) doc 42,0 2021.12.23 28
Wzór formularza oferty doc 30,9 2021.12.23 40
Wzór Umowy 610 doc 173,5 2021.12.23 26
załączniki nr1A-kalkulacja konserwacja, naprawy klimatyzacji-1 doc 64,5 2021.12.23 40
załączniki nr1B-pakiet usług naprawczych-1 doc 55,0 2021.12.23 33
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby (1) doc 40,0 2021.12.23 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.01.03 25
Informacja z otwarcia ofert doc 35,5 2022.01.04 25

Pobierz wszystkie dokumenty