Szczegóły ogłoszenia

FER.271.24.2021

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795, w wyniku którego powstanie 27 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,7 2021.12.23 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu zmiana 1 pdf 41,6 2022.01.04 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,4 2021.12.23 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2021.12.23 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2021.12.23 35
Przedmiary w wersji edytowalnej zip 674,8 2021.12.29 26
wykaz osób doc 45,5 2021.12.23 35
wykaz robót budowlanych docx 19,9 2021.12.23 33
załącznik nr 10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE zip 4373,9 2021.12.23 35
załącznik nr 11 PRZEDMIARY zip 1176,7 2021.12.23 35
załącznik nr 5 formularz ofertowy doc 51,5 2021.12.23 31
załącznik nr 6 projekt umowy docx 54,0 2021.12.23 34
załącznik nr 7 ROJEKT BUDOWLANY zip 12544,9 2021.12.23 35
załącznik nr 8 PROJEKT TECHNICZNY zip 39379,5 2021.12.23 36
załącznik nr 9.1 PROJEKT WYKONAWCZY zip 29692,4 2021.12.23 34
załącznik nr 9.2 PROJEKT WYKONAWCZY zip 47257,1 2021.12.23 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - budowa mieszkań zmiana 1 doc 20,4 2022.01.04 21
SWZ - budowa mieszkań zmiana 2 doc 18,4 2022.01.11 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 20,2 2022.01.04 20
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 19,5 2022.01.04 21
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 25,5 2022.01.11 14
Wyjaśnienie treści SWZ 4 doc 20,1 2022.01.11 13
Wyjaśnienie treści SWZ 5 doc 21,0 2022.01.13 8
Wyjaśnienie treści SWZ 6 doc 23,2 2022.01.13 8
Wyjaśnienie treści SWZ 7 doc 21,4 2022.01.13 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu zmiana 2 pdf 40,0 2022.01.11 13
Wyjaśnienia treści SWZ 3 (załączniki) zip 24228,3 2022.01.11 13
Wyjaśnienie treści SWZ 6 (załączniki) zip 710,6 2022.01.13 8
załącznik nr 6 projekt umowy (zmiana 11.01.2022 r.) docx 57,8 2022.01.11 13

Pobierz wszystkie dokumenty