Szczegóły ogłoszenia

MGZGK.1711.9.2021

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czeszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2022 roku "

MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU

                     

Brak dokumentów do pobrania