Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-674/21

"obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-674/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 125,8 2021.12.22 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 88,1 2021.12.22 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2021.12.22 52
Kalkulacja cenowa - załącznik nr 1a xls 65,5 2021.12.22 53
Wzór formularza oferty - usługi docx 28,1 2021.12.22 47
Wzór umowy - usługi docx 46,9 2021.12.22 49
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,0 2021.12.22 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ docx 24,4 2022.01.04 39
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach docx 26,4 2022.01.12 24
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach - 2 doc 23,1 2022.01.13 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.01.20 10
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2022.01.20 9
NOWA KALKULACJA CENOWA xls 65,5 2022.01.12 24
NOWY FORMULARZ OFERTY docx 28,3 2022.01.12 22
Ogłoszenie TED z 14.01.22 pdf 66,1 2022.01.14 17
Ogłoszenie zmian wysłane do ted pdf 70,8 2022.01.13 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura pełna) doc 22,7 2022.01.13 24

Pobierz wszystkie dokumenty